Ceny

1. schůzka – nezávazná konzultace 1,5hod Zdarma

Navštívím Vás a prohlédnu si prostory, které se budou upravovat. Zjistím, k jakým účelům chcete místnost využívat, Váš styl, požadavky, představy a finanční možnosti.

Účelem této schůzky je zjistit od Vás co nejvíce informací ohledně barev, materiálů a celkového stylu, který je Vám blízký.  Čím přesnější představu mi dáte v průběhu první schůzky, tím snadnější bude naše další spolupráce.

Tato konzultace je bezplatná a nezavazuje žádnou stranu k další spolupráci.

Pokud budete mít zájem o další spolupráci, vypracuji Vám cenovou nabídku, kterou vám zašlu ke schválení.
Před zahájením jakýchkoliv prací na vypracování návrhu interiéru je potřeba uhradit zálohu ve výši 75% z celkové částky. Sazba za vypracování návrhu interiéru jedné místnosti se pohybuje od 7 000,- Kč dle velikosti místnosti a náročnosti projektu.

Další postup:

– navrhnu Vám 2  – 3 varianty dispozičního řešení prostoru

– po odsouhlasení dispozičního řešení Vám vypracuji 3D fotorealistické vizualizace, ze kterých bude zřejmé objemové i materiálové řešení. Tento výstup Vám odprezentuji při osobní schůzce.

V ceně jsou zahrnuty 2 změny prvního návrhu, nebo vypracování nového konceptu + jeho jedna další úprava. Další úpravy vizualizací budou účtovány nad rámec smluvené částky dle dohody.

– po schválení 3D vizualizací  Vám vypracuji ortogonální pohledy na všechny navržené konstrukce se základními kótami a legendou materiálu

– vše Vám pak předám po doplacení zbylé částky v ucelené prezentaci ve formátu pdf

 

Těším se na naši budoucí spolupráci.